Stowarzyszenie Klub Historyczny

Prawda i Pamięć

"Sens walki powinien być mierzony nie jej szansami na zwycięstwo, lecz wartościami, w obronie których walka została podjęta "

- Prof. Henryk Elzenberg

W atelier artysty-rzeźbiarza Józefa Opali

Autor: Prawda i Pamięć

Dodano: 24 stycznia 2021

Model Orła w glinie – jedna z faz powstawania
Model Orła w gipsie
Po prawej stronie artysta-rzeźbiarz Józef Opala, po lewej koordynator projektu i pomysłodawca Romuald Rzeszutek

Model Orła w glinie

Model w glinie – fragment części rzeźby – Trójka Niezłomnych

Józef Opala w trakcie rzeźbienia jednej z postaci – Trójka Niezłomnych