Stowarzyszenie Klub Historyczny

Prawda i Pamięć

"Amnestia to jest dla złodziei a my jesteśmy Wojsko Polskie "

- Hieronim Dekutowski "Zapora"

Reliefy z brązu – AK, WiN, NSZ

Autor: Prawda i Pamięć

Dodano: 7 października 2020


Reliefy z brązu z symbolami 3 największych organizacji niepodległościowych II konspiracji. Zainstalowane na fundamencie Pomnika 7.10.2020 r.
Zostały ufundowane przez:
-relief AK – rodziny Państwa Wiercińskich, Piotrowskich i Kamińskich z USA
-relief WiN – Renatę Nowak z Rzeszowa, wnuczkę żołnierza WiN ppor. Antoniego Kopaczewskiego ps. „Lew”, zamordowanego podczas obławy zorganizowanej przez UB i KBW 8 września 1946 r. w Ignasinie
-relief NSZ – Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Chicago