Stowarzyszenie Klub Historyczny

Prawda i Pamięć

"Historia jest nauczycielką życia. "

- Tytus Liwiusz

POMNIK ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH NIEZŁOMNYCH

Autor: Prawda i Pamięć

Dodano: 12 lutego 2019

Reliefy z brązu z symbolami 3 największych organizacji niepodległościowych II konspiracji. Zainstalowane na fundamencie Pomnika 7.10.2020 r.
Zostały ufundowane przez:
-relief AK – rodziny Państwa Wiercińskich, Piotrowskich i Kamińskich z USA
-relief WiN – Renatę Nowak z Rzeszowa, wnuczkę żołnierza WiN ppor. Antoniego Kopaczewskiego ps. „Lew”, zamordowanego podczas obławy zorganizowanej przez UB i KBW 8 września 1946 r. w Ignasinie
-relief NSZ – Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Chicago

INICJATYWA BUDOWY POMNIKA

Inicjatywa budowy Pomnika służy przywróceniu godnej pamięci o żołnierzach podziemia antykomunistycznego i jest hołdem złożonym tym, którzy w czasach reżimu totalitarnego podjęli walkę o wolną i suwerenną Polskę, która nie skończyła się w 1945 roku wraz z zakończeniem działań wojennych w Europie. Wysiłek zbrojny działaczy organizacji podziemnych, był emanacją dążeń niepodległościowych naszego społeczeństwa i miał charakter powstania narodowego.

Po wielu latach, które minęły od tamtych wydarzeń, odnajdujemy anonimowe miejsca pochówków Żołnierzy Niezłomnych. Naszą inicjatywą chcemy przywrócić pamięć zgładzonych podwójnie bohaterów Narodowych, pozbawionych życia, życiorysów, bezimiennych. Wśród setek tysięcy zamordowanych i prześladowanych bohaterów II Konspiracji znajdują się również mieszkańcy naszego regionu. Właśnie to m.in. ich chcemy upamiętnić na pomniku. Katalog postaci, które mają znaleźć się na pomniku pozostaje otwarty, a w załączonym folderze jest tylko koncepcyjny.

Pomnik będą tworzyć trzy elementy stanowiące całość, z których część główna będzie przedstawiała postaci Żołnierzy Niezłomnych. Górujący nad nimi Orzeł, przedstawiony, jako symbol Państwa otaczający postaci swoimi skrzydłami. Oderwana część prawego skrzydła będzie obrazować dramat naszego społeczeństwa podczas II wojny światowej i czasów powojennych.
W centralnym punkcie będzie znajdował się Ryngraf z Matką Boską. Drugą istotną częścią pomnika, będzie instalacja symbolizująca tajne miejsca pochówków, miejsca śmierci Żołnierzy Wyklętych, ofiar komunistycznych zbrodniarzy.