Stowarzyszenie Klub Historyczny

Prawda i Pamięć

"Wielu z Nich nie ma grobu ale mogą mieć Pomnik "

Kamień Węgielny, jesień 2019 r. – zima 2020 r.

Autor: Prawda i Pamięć

Dodano: 28 lutego 2020

Kamieniem węgielnym stała się łuska artyleryjska z wygrawerowanymi na niej tenorami:

„Zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię
nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity”     J 12,24
 
„Jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci
niewiedza o zaginionych podważa realność tego świata
(…)
musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie
zawołać po imieniu opatrzyć na drogę”   Zbigniew Herbert
 
– Pamięci Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych, którzy złożyli ofiarę życia na ołtarzu ojczyzny
Anno Domini 1.03.2020
Na dolnej powierzchni łuski znalazło się logo komitetu budowy pomnika
 
  Wewnątrz kamienia węgielnego zostały umieszczone specjalne, ponumerowane kapsuły, w liczbie 100 sztuk z opisem, z zawartą w nich ziemią, fragmentami tynku i innych materiałów z miejsc uświęconych męczeńską krwią bohaterów II konspiracji. Napełnianie kapsuł trwało do 29 lutego 2020 r., odbywało się komisyjnie z udziałem uczniów mieleckich szkół średnich, członków rodzin żołnierzy wyklętych i Komitetu Budowy Pomnika. Ponadto w kamieniu umieszczone zostały między innymi: akt erekcyjny, kopia uchwały rady miasta, lista miejsc, z których pobrano ziemię do kapsuł, pamiątkowy Ryngraf – miniatura znajdującego się na kolumnie pomnika, pamiątkowa moneta wybita na 100-lecie odzyskania niepodległości, różaniec z Medziugorie, łuska karabinowa wystrzelona podczas salwy honorowej, pamiątkowa lista z podpisami członków komitetu budowy pomnika, listy do potomnych oraz inne drobne elementy.
Kapsuły Pamięci
W I LO im. St. Konarskiego w Mielcu

W domu Państwa Dębickich, rodziny Żołnierzy Wyklętych


W domu Państwa Wanatowiczów, rodziny Żołnierzy Wyklętych
GRH im. Wojciecha Lisa „Mściciela” z Mielca w trakcie nakładania ziemi do Kapsuł Pamięci